آرمان خود ساختن

فویل آلومینیوم

ورق الومینیوم یا فویل الومینیوم از جنس فلز الومینیوم می باشد! که بسیار بسیار نازک ساخته شده! و امروزه از ان برای نگه داری مواد غذایی،یا ضد حرارت کردن اجسام و کارهای از این دست، در آشپزخانه و خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد!

فویل آلومینیوم در علم با ارزش

در مطالب:
در گفتگوهای مطلب: