آرمان خود ساختن

دانش قرانی

ریشه کسانی که ایات ما را تکذیب میکن رو قطع میکنیم!

در این ایه خداوند بار دیگر مستقیم در رابطه با سرنوشت دردناک کسانی که ایاتش را تکذیب کند می گویید! و می فرمایید کسانی که ایاتش را تکذیب کنند منقرض میکنم .. این سرنوشت حتمی گناهکاران و کسانی که قصد برگشت به سمت خدا را ندارد،می باشد! و در این ایه نیز تاکید شده،از ریشه یا بنیان نابودش میکنیم! یعنی هیچی ازشون باقی نمیزاریم ! .. همه کارهای که کردن روی زمین هم از بین میبرن! انسان های که در راه،غیر از راه خدا هستن،بیشتر خودشان را فریب میدهن و اذیت میکن. و در نهایت هرکاری کن! غیر از برگشت به سمت خدا و راه خدا،چاره ندارن و اگر برنگردن برای همیشه نیست و نابود میشود همه داشته هایشان .! قوم و قبیله و هرکس با انها همسو باشد. ( و تنها عذاب شدید اخرت برای انها باقی خواهد ماند،برای ابد!)
آیه درصفحه:
ارسال:
نویسنده: admin
فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
سرانجام، او و کسانی را که با او بودند، برحمت خود نجات بخشیدیم؛ و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند، قطع کردیم!
مکارم شیرازی
انصاریان
آیتی
بهرام پور
فولادوند
قمشه‌ای
خرمشاهی
معزی
مجتبوی
صادقی
انگلیسی
10 ترجمه!

آخرین دانش قرآنی

  • مومن و کافر همیشه باهم دیگر خصومت دارن و می جنگن! بخاطر خدا،دوقطبی ابدی!
  • همه موجودات در مقابل خدا سجده میکن با این وجود اکثر مردم عذاب برانها واجب شده!
  • انسان اهل اسراف در اتش فرو میرود و فراموش میشود!
  • انسان درستکاری، که نه با مهربانی و نه با خشم برخود میکند! هرکس تاوان هرکار!
  • اگر بخاطره ظلم و ستم خدا میخواست مردم رو مجازات کند! هیچ جنبده ای روی زمین باقی نمی ماند!