آرمان خود ساختن

دانش قرانی

شکر نعمت،با افزایش نعمت،کفر نعمت،عذاب شدید!

شکر نعمت باعث افزایش نعمت از سمت خدا،کفران نعمت باعث عذاب شدید از سمت خدا. منظور از شکر نعمت،یعنی نعمتی را انسان در راه بندگی و حرکت به سمت خدا خرج کند! کفر نعمت یعنی، اون نعمت که خدا نازل کرده رو ببریم،در راه گناه و لذت جویی و نفس ها وسوسگر خرج کنیم! راهی که در نهایت باعث میشود،که به سمت گناه بیشتر سوق پیدا کنیم.
آیه درصفحه:
ارسال:
نویسنده: admin
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
و (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شکرگزاری کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!»
مکارم شیرازی
انصاریان
آیتی
بهرام پور
فولادوند
قمشه‌ای
خرمشاهی
معزی
مجتبوی
صادقی
انگلیسی
10 ترجمه!

آخرین دانش قرآنی

  • مومن و کافر همیشه باهم دیگر خصومت دارن و می جنگن! بخاطر خدا،دوقطبی ابدی!
  • همه موجودات در مقابل خدا سجده میکن با این وجود اکثر مردم عذاب برانها واجب شده!
  • انسان اهل اسراف در اتش فرو میرود و فراموش میشود!
  • انسان درستکاری، که نه با مهربانی و نه با خشم برخود میکند! هرکس تاوان هرکار!
  • اگر بخاطره ظلم و ستم خدا میخواست مردم رو مجازات کند! هیچ جنبده ای روی زمین باقی نمی ماند!